آرشیو نظرات

« بازگشت

از برنامه نسیم صبح درخواست داریم بیشتر به مشکلات ش...

علیه جدی
از برنامه نسیم صبح درخواست داریم بیشتر به مشکلات شهری پرداخته و از مسئولین جواب گرفته شود. ما مشکلاتی داریم که وقتی به برنامه نسیم صبح پیامک می کنیم در برنامه خوانده نمی شود و کسی پاسخگو نیست. لطفا بررسی شود. مدیر سایت: پیشنهاد شما به عوامل برنامه ارجاع شد.با تشکر

پست شده در ۱۳۹۶/۰۷/۳ ۱۱:۳۲