آرشیو نظرات

« بازگشت

از برنامه های رادیو یزد به سبب ترویج احترام و فرهن...

امير
از برنامه های رادیو یزد به سبب ترویج احترام و فرهنگ زیبای احسان به والدین و آگاهی دادن به فرزندان ابراز رضایت ميكنم و درخواست دارم از یکی از بازیگران خانم نیز در برنامه هاي راديويي دعوت شود.

پست شده در ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۱۲:۵۶