آرشیو نظرات

« بازگشت

محتوای برناهه هایی که ازصدای مرکز یزد تهیه وپخش م...

ابوالفضل
محتوای برناهه هایی که ازصدای مرکز یزد تهیه وپخش میشود از نظرفرهنگ غنی وانسان ساز اسلامی بسیار ضعیف میباشد ولی به جاییش فراوان ترانه وموسیقی دارد که جای بسی تاسف است لطفا پیگیری شود مدیر سایت:به مسولین مربوطه ارجاع شد.

پست شده در ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۳:۱۲