آرشیو نظرات

« بازگشت

ضمنا سلام خدمت تهیه کنندگان ومجریایان برنامه های ر...

ابوالفضل
ضمنا سلام خدمت تهیه کنندگان ومجریایان برنامه های رادیو یزد به استحضارتان میرسانم که به نظر اینجانب برنامه های محتوای برناهای تولیدی صدای مرکز یزد از قبیل تریاژ وترانه باران ووپنج دری اصلا در شآن نظام جمهوری اسلامی وحرمت خون شهدا نمیباشد لذا اگر گو ش شنوایی دارد در محتوای این برنامهای تولیدی شبکه رادیو یزد تجدید نظر نمایید درغیر این صورت ولاهه مسئولیدموفق باشید من این موضوع را از طریق آقای دکتر عسکری ودکتر دارابی ودفتر رهبری پیگیری خواهم کرد وتا رسیدن به هدفم که همانا رشد فرهنگ جامعه هست کوتاه نخواهم آممد موفق باشید

پست شده در ۱۳۹۷/۰۸/۹ ۱۳:۴۶