شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
تکرار سریال 03:00
زیارت 03:45
اذان صبح به افق یزد 04:27
مستندمراکز 05:45
سرودجمهوری اسلامی 06:00
عصرخمینی 06:15
انیمیشن 07:00
مستندکوتاه خارجی 07:30
انیمیشن 09:15
دانستنیها - قاب سفید 10:00
تکرار سریال 11:00
اذان ظهر 12:59
خبر 13:30
سینمایی 13:45
خبر 16:45
انیمیشن 17:45
مستندکوتاه خارجی 18:10
خبرشامگاهی 20:00
اذان مغرب به افق یزد 20:11
سریال 20:30
خبرشبانگاهی 23:00
سینمایی 23:30