شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
دعای افتتاح 01:00
آیینه ذکر(بازپخش) 01:30
سریال در حاشیه (1) بازپخش 02:15
تا سپیده 03:00
اذان گاهی 04:30
ترتیل قرآن 05:00
سرودجمهوری اسلامی 06:00
سخنرانی آیت الله مصباح 06:30
انیمیشن تاریخ از این ور 07:15
مستند مذهبی سیاسی 07:30
رستاخیز تفنگها 08:15
انیمیشن 09:00
انیمیشن 09:10
مستند کیمیای خاک 09:30
سریال در حاشیه (1) بازپخش 11:00
آیینه ذکر 12:00
اذان گاهی(ظهر) 12:45
کلام اخلاقی بزرگان 13:10
خبر 13:30
سینمایی (بازپخش) 14:00
مستند اهل ایمان 15:30
انیمیشن 16:15
خبر 16:45
ماه مهربانی (ویژه افطار) 18:45
اذان گاهی 19:55
خبرشامگاهی 20:00
جشن رمضان 22:00
چراغ راه 22:20
خبرشبانگاهی 23:00