شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
پزشک شما(بازپخش) (تکرار) 01:00
مستند آیا می دانید 02:00
سریال 02:30
دلنوازان 03:30
زیارات 03:45
اذان گاهی 04:09
مسابقه ضد گلوله 05:00
سرودجمهوری اسلامی 06:00
آن روزها 06:15
قرار جمعه‌ها 06:30
انیمیشن 07:15
کافه هنر (تکرار) 07:30
میان برنامه 07:45
سریال 08:15
انیمیشن 09:15
انیمیشن 09:30
پزشک شما(زنده) 10:00
تکرار سریال 10:30
خونه زندگی 11:45
اذان گاهی 12:52
زیارت روز 13:10
آن روزها 13:20
خبر 13:30
سینمایی (بازپخش) 14:00
باورزش(بازپخش) 15:30
انیمیشن 16:15
خبر 16:45
شکوفه ها 17:00
به افق بهشت 17:45
خونه زندگی 18:30
گفتگوی ویژه 19:45
خبرشامگاهی 20:00
اذان گاهی 20:17
سریال 20:30
واما امشب 21:30
دراستان 22:20
خبرشبانگاهی 23:00
سینمایی 23:30