شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ادامه سینمایی مار پیچ 00:00
باورزش(بازپخش) 01:00
با ورزش 01:06
سنگر تدارکات 02:21
مستند نباید زنده باشم 02:27
سریال بازگشت 03:00
در استان 03:48
مناجات امیر المومنین 03:50
مناجات حضرت امیر 04:02
مستند حریم 04:05
حدیث کساء 04:07
زیارات 04:16
اذان صبح به افق یزد 04:30
کلام بزرگان 05:00
مواهب 05:22
نیمه پنهان ماه 05:29
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
امروز روز توست 06:03
آن روزها 06:15
مستند 5 جانور بزرک آمریکای جنوبی 06:30
آخرین مکالمه 07:07
انیمیشن با خانمان 07:30
سلام زندگی(زنده) 08:00
سریال بازگشت 09:00
حرف آخر 10:14
به افق بهشت 11:05
مسیر بهشت 11:32
اذان ظهر به افق یزد 11:41
امروز روز توست 12:04
خونه زندگی(باز پخش) 12:10
آن روزها 13:24
خبر نیمروزی 13:30
سینمایی مارپیچ 13:58
سینمایی قهرمانان 14:00
حرف آخر 15:33
شکوفه ها 16:00
کارتون انیمیشن 16:05
امروز روز توست 16:43
خبر 16:45
داستان بی بی صغری 17:05
مسیر بهشت 17:39
اذان مغرب به افق یزد 17:49
خونه زندگی 18:00
امروز روز توست 18:10
خونه زندگی 18:18
اخبار شامگاهی 20:03
سریال بازگشت 20:32
و اما امشب 21:30
مردم بالا دست 22:21
امروز روز توست 22:58
اخبار شبانگاهی 23:00
سینمایی جای امن 23:30