شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باورزش(بازپخش) 01:00
دعای افتتاح 01:00
مستند خسته نباشید 01:30
مستند بانک سفر 02:00
سنگر تدارکات 02:21
مستند نباید زنده باشم 02:27
تا سپیده 03:29
زیارات 04:16
اذان صبح به افق یزد 04:55
ترتیل قرآن 05:22
سرود جمهوری اسلامی ایران 06:00
امروز روز توست 06:03
آن روزها 06:24
مسابقه کدمبه 08:35
نارنجستان 10:00
آیینه ذکر(زنده) 12:00
اذان ظهر به افق یزد 12:59
امروز روز توست 13:07
آن روزها 13:24
خبر نیمروزی 13:30
شکوفه ها 16:00
امروز روز توست 16:42
خبر 16:45
اذان مغرب به افق یزد 17:49
امروز روز توست 18:28
ماه مهربانی (ویژه افطار) 18:30
اذان مغرب به افق یزد 19:42
اخبار شامگاهی 20:03
امروز روز توست 20:10
سریال پایتخت 21:00
مسابقه کدمبه 22:00
امروز روز توست 22:58
اخبار شبانگاهی 23:00
سینمایی 23:30