شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
گل آوا 00:37
مستندداستان حیات 02:48
بازپخش سریال 03:15
شادمانه 03:39
دعای توسل 04:26
اذان صبح به افق یزد 04:50
سرودجمهوری اسلامی 06:00
مستنددر فراز آلپ 07:08
دانستنیها 09:10
تکرار سریال 11:30
اذان ظهر به افق یزد 12:05
خبرنیمروزی 13:30
سینمایی تکرار 13:42
خبرعصرگاهی 16:45
اذان مغرب به افق یزد 18:10
سریال 19:55
خبرشامگاهی 20:45
نارنجستان 21:15
خبرشبانگاهی 22:45
آن روزها 22:59
سینمایی 23:15