شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
دعای کمیل 01:00
سریال (بازپخش) 03:00
شرح پریشانی 03:45
زیارات 04:50
اذان صبح به افق یزد 05:06
مستند کوتاه 05:45
سرودجمهوری اسلامی 06:00
آن روزها 06:15
دعای ندبه 06:30
کافه هنر 07:15
قاب سفید 08:15
انیمیشن 09:50
صبح جمعه 10:00
زیارت آل یاسین 12:00
اذان گاهی 12:01
مستند 12:15
آن روزها 13:20
سینمایی (بازپخش) 14:00
رصد 15:30
دعای سمات 17:20
اذان گاهی 17:29
سینمایی 18:00
خبرشامگاهی 20:00
باورزش 21:30
خبرشبانگاهی 23:00
سینمایی 23:30