شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
مستند کارخانه محصولات غذایی(بازپخش) 01:00
کلاه قرمزی(96) 02:00
میان برنامه کوتاه 02:45
تکرار سریال 03:00
رادیو شب 03:50
یادگاری (بازپخش) 04:00
شرح پریشانی 04:30
اذان صبح به افق یزد 04:43
زیارت 05:00
کلام کوتاه بزرگان 05:30
نغمه ها 05:45
سرودجمهوری اسلامی 06:00
شکرستان عروسکی 06:15
انیمیشن 06:45
اقیانوس آرام 07:15
مردم بالا دست (تکرار) 07:30
طنز پیشگان 08:00
انیمیشن 09:10
سکنجبین 10:00
تکرار سریال 11:00
تکرار سریال 11:30
مستند کوتاه 11:45
اذان گاهی 12:07
زیارت روز 12:10
شادمانه/دراستان 12:15
راهیان نور (زنده) 12:30
آن روزها 13:20
استودیو 98 (زنده) 13:30
سینمایی 13:45
سینمایی (بازپخش) 14:15
شکوفه ها (تکرار) 16:00
شکوفه ها (تکرار) 16:30
خبر 16:45
انیمیشن ماجراهای تی تی 17:15
شادمانه 17:30
مستند کارخانه محصولات غذایی 17:45
اذان گاهی 18:08
راهیان نور (زنده) 18:15
دیار یزدان 18:30
سفرنامه 19:30
مسابقه راچینه 19:45
خبرشامگاهی 20:00
سریال 20:30
بهاریه(زنده) 21:30
خبرشبانگاهی 23:00