شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
دکوپاژ 02:00
مستندمراکز 02:30
تکرار سریال 03:00
دل افروزان 03:40
کاوش 04:15
زیارت 05:00
اذان صبح به افق یزد 05:30
کلام کوتاه بزرگان 05:50
سرودجمهوری اسلامی 06:00
انیمیشن 06:45
دانستنیها 09:30
تکرار سریال 10:45
اذان ظهر 12:02
خبر 13:30
سینمایی 13:45
مسیر برتر 15:30
خبر 16:45
اذان مغرب به افق یزد 17:32
خبرشامگاهی 20:00
سریال 20:30
خبرشبانگاهی 23:00
سینمایی 23:30