شرایط اولیه ثبت نام :

1-    داشتن حداقل سن 13 سال و حداکثر 40 سال

2-    دارا بودن حداقل تحصیلات (به تناسب سن) متوسطه اول تا دیپلم

3-    تابعیت جمهوری اسلامی

4-    پایبندی به ضوابط صدا و سیما و باشگاه خبرنگاران جوان

5-    پرداخت شهریه و هزینه های مربوط به ثبت نام در هنگام ثبت نام

6-     کودکان و نوجوانان 8تا 13 سال علاقمند به رشته های بازیگری و گویندگی نیز               مجاز به ثبت نام در این دورشته می باشند.

تذکر:

1.      شرکت در کلیه ترم ها به جز ترم های مقدماتی مشروط به گذراندن موفق ترم قبل است.

2.      در صورت تقاضای بیش از حد نصاب، ثبت نام افرادی قطعی می شود که در تست یا آزمون مربوطه امتیاز لازم را کسب نمایند.

3.      هزینه تست یا آزمون هنگام برگزاری اخذ می شود .

 

 

بسمه تعالی

آیین نامه ویژه هنرجویان

1 ـ رشته های آموزشی به صورت دوره ای برگزار می شوند و شرط ورود به سطوح بالاتر در هر رشته، شرکت و قبولی درسطح پیشین آن است.

2 ـ بنا به تشخیص باشگاه، ورود به کلیه دوره های آموزشی مستلزم قبولی در مصاحبه و آزمون ورودی است.

3 ـ افرادی که گواهی معتبر دال بر گذراندن سطح خاص از یک رشته را دارا باشند،نیاز به گذراندن مجدد آن سطح را نداشته و درصورت لزوم صرفا با قبولی در  مصاحبه و آزمون ورودی پذیرفته می شوند.

4 ـ پس از کسب امتیاز لازم در پایان هر ترم، مدرک باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیما درآن رشته به هنرجویان اعطا میشود.

5 ـ برنامه ریزی و زمان بندی دوره ها متناسب با تئوری یا کارگاهی بودن آن دوره و شرایط وقت گذاری استاد ،صورت می گیرد.

6 ـ قبولی پایان دوره و صدور گواهی مشروط به کسب 70 امتیاز و احراز سایر شرایط  مندرج در آئین نامه است.

7 ـ آزمونهای پایان دوره به تناسب رشته و سطح ،به صورت کتبی و عملی برگزار می شود.

8 ـ ثبت نام در دو مرحله انجام میشود ،در مرحله اول مدارک ،شهریه و هزینه های اعلام شده اخذ می گردد و  در مرحله دوم پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی، ثبت نام قطعی و اعلام برنامه صورت میگیرد.

9 ـ درصورت عدم قطعی شدن ثبت نام، وجه شهریه پرداختی باز پس داده می شود.

10 ـ درصورت انصراف هنرجو از شرکت در دوره، قبل از ثبت نام قطعی، کل وجه شهریه پرداختی مسترد میگردد و بعد از ثبت نام قطعی و قبل از تشکیل کلاس،50 درصد وجه از کل شهریه اعلام شده کسر میشود و بعد از تشکیل کلاس وجهی مسترد نمی گردد.

11 ـ درصورت غیبت بیش از دو جلسه، گواهی و مدرک پایان دوره تعلق نخواهد گرفت، هر سه جلسه تاخیر کمتر از ده دقیقه به منزله غیبت و تاخیر بیش از ده دقیقه نیز به منزله یک غیبت محسوب میشود.

12 ـ برگزاری برنامه دستیاری در پایان برخی از دوره ها جنبه آموزشی داشته و به منزله همکاری با باشگاه قلمداد نمی شود.

13 ـ باشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به استخدام یا به کارگیری هنرجویان در صدا و سیما و هیچ نهاد و یا دستگاه دولتی و غیردولتی ندارد و کلیه فعالیتهای صورت گرفته در باشگاه جنبه ی آموزشی دارد.

14ـ رفت و آمد هنرجویان به باشگاه در قالب برنامه های آموزشی و دستیاری که به صورت رسمی اعلام میشود، صورت میگیرد؛ هرگونه رفت و آمد غیر متعارف به باشگاه و یا مکان دیگر به نام باشگاه که بدون هماهنگی باشگاه صورت گیرد به منزله تخطی از ضوابط قلمداد میشود.

15 ـ هنرجویان موظف به رعایت شئون اسلامی و اخلاق حرفه ای و ضوابط باشگاه هستند و در صورت تخطی، حق هیچگونه اعتراض به باشگاه نسبت به ممانعت از ادامه حضور در دوره را  نخواهند داشت .