مسابقه

کاربر عزیز:

شما میتوانید  عکس، فیلم کوتاه و صدا را   به صورت مستند با موضوع محرم در یزد تهیه نموده و برای ما ارسال کنید.

 

آثار بدست آمده پس از بررسی ازشبکه تابان و سایت مرکز پخش خواهد شد و بهترین اثر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

 

نمایش فرم به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.