سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

موفقیتهای مرکز

 

 

ميزان موفقيت مركز يزد در جشنواره هاي داخل سازمان (يازدهم تا هجدهم ) در دوره 10 ساله

سال

جشنواره

محل برگزاري

تعداد جوايز كسب شده

ساير

صدا

سيما

خبر

موسيقي

پژوهش

ويژه

جمع كل

1382

يازدهم

اردبيل

2

-

3

-

-

1

5

ويژه سلامت

1383

دوازدهم

يزد

5

4

4

2

-

-

15

صداي برتر در بين مراكز رتبه سوم مركز در بين مراكز

1384

سيزدهم

تبريز

1

3

-

1

2

-

7

-

1385

چهاردهم

اصفهان

3

5

3

1

-

-

12

تنديس برتر در بخش گزارش خبري

1386

پانزدهم

مازندران

-

9

2

-

1

-

12

-

1387

شانزدهم

شيراز

4

19

-

1

2

-

26

-

1388

هفدهم

بندرعباس

1

4

-

1

1

-

7

-

1393

هجدهم

تبريز

2

5

5

-

1

-

13

-

جمع كل

18

49

17

6

7

 

97

-

 

******************************************************************************************************************************

 

موفقيت هاي ملي

رديف

موضوع جشنواره /نام اهداكننده

عنوان كسب شده /عنوان جايزه

سال دريافت

بخش دريافت كننده

نوع جايزه

شرح مختصر

1

جشنواره رسانه و اقتصاد

اثر برتر

1383

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«آتش شوق»

2

بهترين نور و تصوير

1387

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«دل سنگ»

3

اثر برتر

1387

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«دل سنگ»

4

رتبه اول

1383

خبر

لوح تقدير و تنديس

براي گزارش خبري«طرح آب بندي قنات هاي استان»

5

جشنواره سراسري نماز و نيايش

اثر برتر

1385

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي نماهنگ«نيايش»

6

جايزه ويژه هيئت داوران

1387

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«ملازهرا»

7

مقام اول

1383

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي نماهنگ«نيايش»

8

رتبه اول

1384

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«آفتاب تموم نشه»

9

تهيه كننده برتر

1384

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي نماهنگ «نيايش»

10

جشنواره فيلم بسيج
(سكانس بيداري)

بهترين تدوين و بازيگر زن

1390

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«قمري»

11

عنوان برتر صدابرداري

1390

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«آرامش در سنگ»

12

بهترين صداگذاري

1390

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي فيلم داستاني«و ديگر هيچ»

13

بهترين تدوين

1390

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«قمري»

14

جشنواره فيلم كوتاه تهران

رتبه برتر نويسندگي متن

1387

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي فيلم كوتاه«حريم»

رديف

موضوع جشنواره /نام اهداكننده

عنوان كسب شده /عنوان جايزه

سال دريافت

بخش دريافت كننده

نوع جايزه

شرح مختصر

15

جشنواره سفرنامه ناصرخسرو

اثر برگزيده

1393

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«جهانگردي با عصاي سفيد»

16

جشنواره بين المللي سينماي مستند ايران «سينما حقيقت»

فيلم نامه برتر و بهترين پژوهش گفتار متن

1388

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي فيلم مستند«اقليم هفتم»

17

جشنواره رضوي

بهترين تحقيق

1388

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي فيلم مستند «اقليم هفتم»

18

جشنواره بين المللي رضوي

رتبه دوم

1392

خبر

لوح تقدير و تنديس

براي«به عشق امام رضا(ع)»

19

جشنواره بين المللي رضوي

رتبه دوم بهترين فيلم

1392

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«ياد خراسان»

20

اثر برگزيده

1384

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«سرود ناتمام»

21

اثر برتر

1388

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«به رنگ آفتاب»

22

بهترين فيلم و كارگرداني

1391

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«زادگاه خورشيد»

23

رتبه دوم

1392

سيما

لوح تقدير

براي«ياد خراسان»

24

جشنواره بين المللي فيلم رشد

تقدير ويژه

1383

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«ملازهرا»

25

جشنواره بين المللي فيلم رويش

اثر برتر و بهترين كارگردان

1386

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«ملازهرا»

26

جشنواره بين المللي عفاف و حجاب

مقام سوم

1390

خبر

لوح تقدير و تنديس

براي«حجاب تاج افتخار من»

27

جشنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان

بهترين فيلم نامه

1391

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي فيلم«در امتداد خطوط»

28

همايش بين المللي دين و رسانه

مقاله برگزيده

1387

پژوهش

لوح تقدير و تنديس

براي مقاله«حضور منبر در راديو و تلويزيون»

29

جشنواره انيميشن آفتاب

اثر برتر

1383

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي برنامه انيميشن«خرك»

رديف

موضوع جشنواره /نام اهداكننده

عنوان كسب شده /عنوان جايزه

سال دريافت

بخش دريافت كننده

نوع جايزه

شرح مختصر

30

جشنواره فيلم روستا

مقام سوم اثر برتر

1383

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي برنامه«سيماي كشاورزي»

31

جشنواره روستاي كرمان

مقام اول

1383

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي برنامه«قنات»

32

جشنواره فيلم و عكس حوادث

بهترين تهيه كنندگي

1387

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«ديگر خوابم نمي ربود»

33

جشنواره ملي تعاون و رسانه

مقام اول

1388

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«رنج و ترنج»

34

جشنواره منطقه اي سيماي جوان

بهترين پژوهش

1389

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«ناني از دل سنگ»

35

جشنواره محيط زيست

بهترين فيلم

1389

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«جنگل باغ شادي»

36

جشنواره منطقه روستاي جوان

بهترين فيلم

1389

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي«ناني از دل سنگ»

37

روستاي كرمان

اثر برتر

1383

سيما

لوح تقدير

براي«دووم»

38

نغمات عاشورايي

اثر برتر

1383

سيما

لوح تقدير

براي«حماسه باشكوه»

39

جشنواره كتاب رسانه

گزارشگر برتر

1390

صدا

لوح تقدير و تنديس

براي«ك مثل كتاب»

40

جشنواره پيرغلامان

تهيه كننده برتر

1390

صدا

لوح تقدير و تنديس

براي«عشق پاك»

41

جشنواره پيرغلامان

تهيه كنندگي برتر

1392

صدا

لوح تقدير و تنديس

براي «سقا»

42

جشنواره سلامت

تهيه كننده برتر

1390

صدا

لوح تقدير و تنديس

براي«ديابت»

43

جشنواره نمايش كوتاه اصفهان

نويسنده برتر

1390

صدا

لوح تقدير و تنديس

براي«سجاده»

44

جشنواره مادرانه ها

نويسنده برتر

1390

صدا

لوح تقدير و تنديس

براي«ترانه مادري»

45

جشنواره روابط عمومي ها

رتبه برتر استاني براي مركز

1383

روابط عمومي مركز

لوح تقدير و تنديس

براي«روابط عمومي»

 

موفقيت هاي فرا ملي ( بین المللی )

رديف

موضوع جشنواره /نام اهداكننده

عنوان كسب شده /عنوان جايزه

سال دريافت

بخش دريافت كننده

نوع جايزه

شرح مختصر

1

جشنواره شواليه طلايي روسيه

رتبه دوم (شواليه نقره اي)

1393

سيما

شوالیه نقره ای

براي «ملازهرا»

2

جشنواره توریسم چک

بهترين مستند

1383

سيما

لوح تقدير و تنديس

براي برنامه «جهانگردي با عصاي سفيد»

3

جشنواره بين المللي فرانسه

نويسندگي و اجراي برتر

1390

صدا

لوح تقدير و تنديس

براي «فرق نه فقر»

4

جشنواره بين المللي فرانسه

نويسندگي و اجراي برتر

1392

صدا

لوح تقدير و تنديس

براي «مرز بودن و نبودن»

 
 
***
 

خبر در سال 94

 

خبريزد تاكنون موفق شده رتبه هاي اول تا پنجم را در رده بندي خبراستانهاي كشور رابه خود اختصاص دهد. اطلاعات واخبار يزد درعرصه خبرواطلاع رساني موفق شده رتبه هاي ممتاز زيادي در جشنواره هايي چون جشنواره استانها ،فرهنگ ترافيك وپيرغلامان كسب كند.

 

صدا در سال 94

کسب بالاترین رتبه در بین مراکز در تهیه ویژه برنامه عید سعید فطر در سال 94
- رتبه دوم بین مراکز استانی در تهیه و تولید برنامه های دهه فجر سال 1393
اثر "فقر كتاب "از مريم تقي زاده با كسب رتبه دوم در جشنواره كتاب و رسانه  در سال 1394

اثر "دارايي "حسين شفيع راه يافته به جشنواره روماني در سال 1394

 

سیما در سال 94
 

- حضور مستند فرآیند در بخش مسابقه جشنواره بین المللی رشد به تهیه کنندگی آقای محمود فتوحی و کارگردانی آقای محسن عباسی سرچشمه
- برگزیده شدن آقای طاهر پیشوایی به عنوان بهترین صدابردار بخش مستند جشن خانه سینما.
-
کسب رتبه دوم از میان 33 مرکزبه معاونت سیمای مرکز یزد برای تولید برنامه های فاخر و ارائه هنرمندانه برنامه های زنده در طراز ملی و کشوری جهت پخش از شبکه شما
- لوح سپاس برای تولید ، پخش و پوشش برنامه ها و مراسم عزاداری و سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)

 

***

نوزدهمين جشنواره توليدات راديويي و تلويزيوني مراكز استان‌ي صدا و سيما در اهواز-1 الی 3 دیماه 95
رادیو یزد در جشنواره نوزدهم تولیدات صداوسیمای مراکز استانی موفق به دریافت پنج جایزه اول و چهار تقدیر شایسته جایزه شد
 
 
دراین جشنواره : فاطمه دانایی رتبه اول نویسندگی برنامه شاخه نبات،
زهرا دهقانی زاده رتبه اول گزارشگری برای برنامه پنجدری 
علی دهقانی زاده رتبه اول صدابرداری برای برنامه بچه های یزد
محمد رضا امیرخانی رتبه اول نویسندگی برای نمایش لباس سفید
  حمید طلایی رتبه اول تهبه کنندگی برای نمایش  لباس سفید
ودربخش شایستگان تقدیر
امید حسین مرشدی تقدیر برای گویندگی برنامه های ترکیبی ساده در برنامه خلوت انس
  زهرا دهقانی زاده تقدیر برای گزارشگری برنامه های ترکیبی برای برنامه شاخه نبات
  مریم جعفرنیا تقدیر برای نویسندگی برنامه های ترکیبی برای برنامه درخلوت انس
حمید طلایی تقدیر برای کارگردانی نمایش لباس سفید
مرکزیزد نیزمرکز برتر رادیویی جشنواره نوزدهم  تولیدات مراکز استانی در حوزه صداشناخته شد

مرکزیزد نیزمرکز برتر رادیویی جشنواره نوزدهم  تولیدات مراکز استانی در حوزه صداشناخته شد

 

***

 

جایزه های مرکز یزد در اجلاس فنی دیماه 1395

1_ایده خلاقانه برتر مهدی سلیمی واحد انفورماتیک
2_برگزیده برتر واحد تعمیرات و نگهداری فرستنده های تلویزیونی و اف ام بین کلیه مراکز
3- برگزیده برتر ایستگاه رادیویی فهرج

***

بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی استان ها -سنندج-14 الی 16 شهریور 1396

در بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها
کاظم دهقانی اشکذری در بخش ویژه و موضوع برنامه های محرم با مستندخبری صدای ماندگار رتبه اول را کسب کرد. رمستند خبری صدای ماندگار،عشق و هنر نوحه خوان بی نظیر یزد مرحوم حسین سعادتمند به تصویر کشیده شد که صدای ماندگار در معاونت خبرصداوسیمای مرکز یزد تهیه شده و تصویربردار این اثرمحمد حاجی عابدی و تدوین این مستندخبری نیز برعهده محمد بهره ور بوده است.
همچنین در این جشنواره در بخش اقتصاد مقاومتی از گزارش کارستان کاظم دهقانی تقدیرشد.
د دربخش پژوهش سیدمحمدجوادصداقت کشفی با اثر(بررسی تخصصی رنگ و کاربرد آن در محیط شهریزد) در بخش پژوهش منجربه تولید رتبه سوم جشنواره را از آن خود کرد
 مهدی پیمانفربا اثر راهکارهای اثربخشی شبکه تابان درتوسعه ورزش همگانی استان یزد در بخش جنبی و موضوع بهداشت و سلامت عنوان بهترین پژوهشگر را کسب  کرد.
درمعاونت صدا,مرکز یزد نیزدر بخش اصلی جشنواره و در حوزه کارهای کودک، فاطمه زارع بعنوان تهیه کننده برنامه بچه های یزد حائز رتبه برتر شد
وجایزه نخست صدابرداری هم به علی دهقانی‌زاده  ازهمین برنامه ازمرکز یزد رسید؛
همچنین در حوزه برنامه‌های معارفی مریم تقی‌زاده تهیه کننده برنامه در خلوت انس بعنوان نفر اول معرفی شد.
در حوزه برنامه‌های عصرگاهی و صبحگاهی نیز جوایز نفرات برتر به ترتیب به راضیه دهقانی‌زاده، فهیمه اصفهانیان (نویسنده رادیو) و سعید طالبی‌پور (گوینده مرد) اهداء شد.
تندیس هد هد(مراکز برتر) به رادیو یزد اهدا شد.
 
***
 
به گزارش روابط عمومی معاونت امور استا ن ها؛ مراکزی که در تحقق شاخصه های یازده گانه راهبرد «شبکه محوری» در سال ١٣٩۶ عملکردی مثبت و در خور توجهی داشتند از سوی دکتر دارابی تقدیر شدند.  معاون امور استان ها با اهدای لوح تقدیر برنامه ریزی، تدبیر و حسن مدیریت مدیران مراکز به همراه تشریک مساعی تمامی معاونین، مدیران و کارکنان مراکز برتر در دستیابی به این موفقیت، علی رغم تمامی محدودیت ها را شایسته تقدیر و سپاس دانست. 
گفتنی است:مراکز فارس، چهارمحال و بختیاری رتبه اول و دوم و مراکز مازندران و یزد مشترکاً سوم شدند.
 

 


معاون امور استان ها در نشست سراسری مدیران کل صدا و سیما از مراکز برتر تقدیر کرد.
 
 

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استا ن ها؛ مراکزی که در تحقق شاخصه های یازده گانه راهبرد «شبکه محوری» در سال ١٣٩۶ عملکردی مثبت و در خور توجهی داشتند از سوی دکتر دارابی تقدیر شدند.  

معاون امور استان ها با اهدای لوح تقدیر برنامه ریزی، تدبیر و حسن مدیریت مدیران مراکز به همراه تشریک مساعی تمامی معاونین، مدیران و کارکنان مراکز برتر در دستیابی به این موفقیت، علی رغم تمامی محدودیت ها را شایسته تقدیر و سپاس دانست. 

گفتنی است:مراکز فارس، چهارمحال و بختیاری رتبه اول و دوم و مراکز مازندران و یزد مشترکاً سوم شدند.

 

 

مستند خبری " ایرانی ،ایرانی بخر " برگزیده سومین جشنواره فرهنگی هنری رویش شد

 

مستند خبری " ایرانی ، ایرانی بخر" کاری از معاونت خبر صدا وسیمای مرکز یزد در بخش مستند سومین جشنواره فرهنگی هنری رویش حایز رتبه برتر شد

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای یزد: این مستند خبری، تولید پارچه های رومبلی ایرانی را روایت می کند ، که علیرغم وجود پارچه های مشابه خارجی، توانسته با کیفیت خوب، جای خود را در بازار داخلی باز کند تا حدی که برند های خارجی هم از پارچه های یزدی استفاده می کنند.

"ایرانی ، ایرانی بخر" به تهیه کنندگی و گزارشگری سیده سکینه میرطاهری ، تصویربرداری حسن زارع و تدوین محمد جواد جعفری تهیه و تولید شده است .

بیش از دو هزار اثر در قالب شصت موضوع به دبیرخانه سومین جشنواره فرهنگی هنری رویش ارسال شد که در مراسمی از برترینهای این جشنواره با اهدای لوح سپاس تجلیل شد

***

کسب رتبه سوم عملکرد  پژوهشی در بین واحدهای پژوهش مراکز استانی در سال 1396

***

 

موفقیتهای خبر در سال 96

کسب رتبه برتر گزارش های تریبون آزاد معاونت خبر (تولیدی کاظم دهقانی) در سطح کشوری ( رتبه دوم)

کسب رتبه دوم (علی امینی) در جشنواره ملی تامین اجتماعی و رسانه  

کسب رتبه برتر (علی امینی و سیده سکینه میرطاهری) در  جشنواره ملی ایران ساخت 

افزایش رتبه هفت پله ای در ارزیابی گزارش های تصویری باشگاه خبرنگاران جوان

افزایش رتبه هشت پله ای در ارزیابی اخبار مکتوب باشگاه خبرنگاران جوان

کسب رتبه برتر در  جشنواره  ملی فیلم کوتاه سه دقیقه با ورزش  توسط ( محمدرضا سلیمی) و (سعیده  صدیقی)

تولید 15  مستند خبری  برای نخستین بار در معاونت خبر مرکز یزد

رتبه برتر ( حامد سلطانی) گوینده خبر در رشته قرائت قران کریم در مسابقات قران و عترت رسانه ملی

***

موفقیتهای سیما در سال 96

راهیابی فیلم کوتاه (زیر و بم )به جشنواره ملی کوتاه امید

راهیابی فیلم کوتاه مستند پارک ملی سیاه کوه به جشنواره سینمای  حقیقت

راهیابی انیمیشن (به سوی حرم )به جشنواره بین المللی مسیر عشق

راهیابی( مستند ضد آفتاب )به جشنواره بین المللی فیلم سما

راهیابی برنامه های (خطه خورشید مردم و آبادی-مستند همسفر کوچ) به جشتنواره فیلم کوتاه روستایی و عشایری کلیور

 

موفقتهای رادیو در سال 96

 

کسب رتبه اول رادیو ارزیابی مراکز در فصل تابستان و پاییز 96

13960229

انتخابات

برتر

گزارش

اقتصادي

كسب رتبه

13960330

جشنواره اي بي يو

 

نقش عشق

حسين شفيع

مرحله داوري

13960421

فانوس

برتر

نمايش لباس سفيد

حميد طلايي

مرحله داوري

13960507

سي سردار3

اول

نمايش سايه درسايه

حميد طلايي

كسب رتبه

مستند

سوم

رضاي مرضيه

فاطمه زارع

كسب رتبه

13960518

جشنواره ملي ايثار وشهادت ويژه جليل ساداتي

برتر

سرود جليل ويژه شهادت جليل ساداتي

فرانك سعيدي

كسب رتبه

13960614

بيستم توليدات مراكز

برتر

صدابرداري برنامه تركيبي

علي دهقاني زاده

كسب رتبه

بيستم توليدات مراكز

برتر

عصرگاهي -پنجدري

راضيه دهقاني زاده

كسب رتبه

بيستم توليدات مراكز

برتر

كودك -بچه هاي يزد

فاطمه زارع

كسب رتبه

بيستم توليدات مراكز

برتر

گويندگي عصرگاهي-پنجدري

سعيد طالبي پور

كسب رتبه

بيستم توليدات مراكز

برتر

معارف -در خلوت انس

مريم تقي زاذه

كسب رتبه

بيستم توليدات مراكز

برتر

نويسندگي عصرگاهي -پنجدري

فهيمه اصفاهانيان

كسب رتبه

جشنواره بيستم توليدات مراكز

برتر

تنديس برترين مركز راديويي

راديو يزد

كسب رتبه

13960911

جشنواره توليدات رسانه اي 120 ثانيه اي

تقدير

يكي بود يكي نبود

فاطمه زارع

كسب رتبه

13960913

ايران من

بخش پادکست

راه اينجاست

محمد مشفقي

مرحله داوري

ايران من

بخش مستند

دارايي

مهدي سرخي زاده

مرحله داوري

ايران من (راديو ايران)

اول گزارشگري

قهرمان خودت باش

مرجان محسنيان

كسب رتبه

13960920

سوانح وحوادث ( راديو سلامت)

اول ميني فيچر

کنترل خشم

مريم تقي زاده

كسب رتبه

13961016

پهلوانان نمي ميرند

اول

شهر دوچرخه ها

مريم تقي زاده

كسب رتبه

پهلوانان نمي ميرند

تقدير

صعود

ناهيد فرجي

كسب رتبه

13961018

عمار

 

باغ سفالين

حميد طلايي

مرحله داوري

عمار

 

تاروپودعشق

حسين شفيع

مرحله داوري

 

 

 

معاونت فضای مجازی مرکز

معاونت فضای مجازی مرکز یزد بخاطرتولید وتوزیع محتوا در فضای مجازی بویژه اطلاع رسانی وپوشش مناسب برنامه های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان مرکز برتر شناخته شد.