رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزشی مدیریت اصطبل دریزد - نمایش محتوای خبر

 

 

رئیس هیات سوارکاری استان:


باشگاهداران استان در دوره آموزشی مدیریت اصطبل شرکت کردند.

رئیس هیات سوارکاری استان:

رئیس هیات سوارکاری استان گفت : باشگاهداران  استان در دوره آموزشی مدیریت اصطبل شرکت کردند.

بیک افزود: باشگاهداران دراین دوره آموزشی با انواع مسائل مرتبط با پرورش اسب آشنا می شوند.

کیفیت پرورش اسب دراستان از اهداف برگزاری این دوره آموزشی است .