رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۸

بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی برای گسترش فرهنگ مهدویت در جامعه - نمایش محتوای خبر

 

 

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه یزد درنشست شورای سیاستگذاری بنیاد مهدویت اعلام کرد:


برنامه ریزی برنامه های دهه مهدویت درسالجاری وارائه گزارشی از اردوی معرفت افزایی فرهنگیان و دانش اموزان و هم چنین طرح اموزش مهدویت در مدارس ازدیگربرنامه های این نشست بود.

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه یزد درنشست شورای سیاستگذاری بنیاد مهدویت اعلام کرد:

نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه یزد درنشست شورای سیاستگذاری بنیاد مهدویت گفت : متولیان بنیاد مهدویت باید از ظرفیت فضای مجازی برای برای گسترش فرهنگ مهدویت درجامعه استفاده کنند

آیت الله ناصری همچنین بربرنامه ریزی مناسب و هنرمندانه برای پاسخ به شبهات مرتبط با مهدویت تاکید کرد

برنامه ریزی برنامه های دهه مهدویت درسالجاری وارائه گزارشی از اردوی معرفت افزایی فرهنگیان و دانش اموزان و هم چنین طرح اموزش مهدویت در مدارس ازدیگربرنامه های این نشست بود.

از پنجم تا نیمه شعبان  بعنوان دهه مهدویت نامگذاری شده است