حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷

بیستمین جشنواره کشوری قصه گویی - نمایش محتوای خبر

 

 در جشنواره قصه گویی ۷۴ اثر برگزیده به مرحله استانی راه یافته است.در جشنواره قصه گویی ۷۴ اثر برگزیده به مرحله استانی راه یافته است.