رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

موفقیتی دیگر در رادیو یزد - نمایش محتوای خبر

 

 

اثر خرانق "سرزمین خورشید" تولید رادیو یزد به مرحله نهایی جشنواره کرواسی (یکی از جشنواره های بین المللی و معتبر رادیو) راه یافت


اثر خرانق "سرزمین خورشید" تولید رادیو یزد به مرحله نهایی جشنواره کرواسی (یکی از جشنواره های بین المللی و معتبر رادیو) راه یافت

اثر خرانق "سرزمین خورشید" تولید رادیو یزد به مرحله نهایی جشنواره کرواسی (یکی از جشنواره های بین المللی و معتبر رادیو) راه یافت

موفقیتی دیگر در رادیو یزد

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای یزد   "سرزمین خورشید" تولید رادیو یزد به مرحله نهایی جشنواره کرواسی (یکی از جشنواره های بین المللی و معتبر رادیو) راه یافت.

این کار که به معرفی روستای خرانق می پردازد، تولید همکاران رادیو آقای حسین شفیع  وخانم  مریم تقی زاده وبه گزارشگری علی دهقانپورمیباشد