رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

آب و آيينه - نمایش محتوای صدا

 

 


برنامه آب و آيينه روزهای شنبه هر هفته از ساعت 15:30 بمدت 25 دقیقه از شبکه استانی صدای مرکز يزد پخش مي شود .   هنر خلاقیت است و تجلی تفکری است که از افراد خلاق صادر می‌شود و از امور عامه‌ای که همه توانایی آن را داشته باشند نیست ، پس آن چیزی که فاقد خلاقیت، ابتکار و نوآوری باشد هنر نیست. هنر از روح و جان نشات می‌گیرد، ولی آنچه که از جان و روان سرچشمه نگیرد هنر نیست. هنر متعهد است و فریاد تعهد و مسئولیت در آن متجلی است.   هنر کمال است و به‌سوی کمال هدایت می‌کند، آنچه به کمال هدایت نکند هنر نیست؛ هر چند برآن برچسب غلط هنر زنند. هنر عمیق و ریشه‌دار است و امور سطحی و بی‌ریشه هنر نیستند. هنر ماندگار است و همواره جاودانگی را تداعی می‌کند، آنچه که جاودانه و ماندگار نیست هنر نیست. هنر اصالت دارد، هویت دارد و فرهنگ‌ساز است آنچه در قبال جامعه، تاریخ و انسانیت بی‌مسئولیت باشد، اصالت ندارد. هنر دروازه‌ای است که‌ بر این ویژگی‌ها گشوده است و آفرینندگان آن واجد این خصوصیات می‌باشند. نباید به هر چیز هنر و بر هر کس هنرمند نام بگذاریم. باید دقت کنیم این واژگان در جای حقیقی و واقعی خود استعمال شوند که اگر چنین نباشد هر هرزه‌نویسی خود را هنرمند می‌نامد. این علاوه بر اینکه جفایی به هنر و هنرمند است، جامعه‌ای را هم منحرف خواهد ساخت. برنامه آب و آيينه با انعكاس اخبار فرهنگي – هنري استان سعي دارد تا ضمن اگاهي بخشي ، فضاي اميد بخشي  را در بين هنرمندان استان ايجاد كند . گفتگو با هنرمندان و آسيب شناسي هنرهاي استاني از جمله اهداف اين برنامه است. عوامل برنامه : تهيه كننده و گزارشگر: آقاي اقتصادي گوينده و نويسنده : زهرا مرادپور صدابردار : صدابرداران توليد
آب و آيينه


برنامه آب و آيينه روزهای شنبه هر هفته از ساعت 15:30 بمدت 25 دقیقه از شبکه استانی صدای مرکز يزد پخش مي شود .

 

هنر خلاقیت است و تجلی تفکری است که از افراد خلاق صادر می‌شود و از امور عامه‌ای که همه توانایی آن را داشته باشند نیست ، پس آن چیزی که فاقد خلاقیت، ابتکار و نوآوری باشد هنر نیست. هنر از روح و جان نشات می‌گیرد، ولی آنچه که از جان و روان سرچشمه نگیرد هنر نیست. هنر متعهد است و فریاد تعهد و مسئولیت در آن متجلی است.

 

هنر کمال است و به‌سوی کمال هدایت می‌کند، آنچه به کمال هدایت نکند هنر نیست؛ هر چند برآن برچسب غلط هنر زنند. هنر عمیق و ریشه‌دار است و امور سطحی و بی‌ریشه هنر نیستند. هنر ماندگار است و همواره جاودانگی را تداعی می‌کند، آنچه که جاودانه و ماندگار نیست هنر نیست. هنر اصالت دارد، هویت دارد و فرهنگ‌ساز است آنچه در قبال جامعه، تاریخ و انسانیت بی‌مسئولیت باشد، اصالت ندارد.

هنر دروازه‌ای است که‌ بر این ویژگی‌ها گشوده است و آفرینندگان آن واجد این خصوصیات می‌باشند. نباید به هر چیز هنر و بر هر کس هنرمند نام بگذاریم. باید دقت کنیم این واژگان در جای حقیقی و واقعی خود استعمال شوند که اگر چنین نباشد هر هرزه‌نویسی خود را هنرمند می‌نامد. این علاوه بر اینکه جفایی به هنر و هنرمند است، جامعه‌ای را هم منحرف خواهد ساخت.

برنامه آب و آيينه با انعكاس اخبار فرهنگي – هنري استان سعي دارد تا ضمن اگاهي بخشي ، فضاي اميد بخشي  را در بين هنرمندان استان ايجاد كند . گفتگو با هنرمندان و آسيب شناسي هنرهاي استاني از جمله اهداف اين برنامه است.


عوامل برنامه :

تهيه كننده و گزارشگر: آقاي اقتصادي

گوينده و نويسنده : زهرا مرادپور

صدابردار : صدابرداران توليد