رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

اتلاف سالانه ۳هزار گونه حیات وحش در استان یزد - نمایش محتوای خبر

 

 سالانه بیش از سه هزار گونه جانوری در تصادفات جاده ای در استان یزد تلف می شو ند.سالانه بیش از سه هزار گونه جانوری در تصادفات جاده ای در استان یزد تلف می شو ند.