جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

استحکامات قلعه ها

استحکامات قلعه ها


دانلود

Loading the player...

دانلود

 

قلعه برهان مقاومت ،قامت برافراشته غرور ،متين و تسخير ناشدني است .فصل مشترك همه قلعه ها  ، استواري است و جز اين نيست . پي قلعه ها را خواسته در كوهستانها ، چونان مي افكندند كه پشت بر ستيغها ، دره ها و بريدگيها دهد تا استيلاي بر قلعه دشوارتر باشد .      آدمي كه آزموده طبيعت است ، دانست گودي عميق و طويل و عريضي گرد خويش حفر كردن ، چاره اي است براي ايمن ماندن .گودي خندق ، حوالي شهر ، قصبه و قلعه حفر شد . خندقها كه دست كند بشرند ، اصلي ترين جزء دفاعي تمام قلعه ها هستند .  بر پيرامون 30 تا 50 متري پير بناي برناي نارين نام ميبد ، خندقي است كه كالبد قلعه را در بر مي گرفته .در روزگار جدل آب قنات شمس آباد را در آن مي افكندند تا تسخير قلعه دشوارتر باشد . محصور ساختن قلعه در خندق و حصار و باروي پي در پي ودر بندها و دروازه ها را گذر ايام و هراس از تاراج باعث شد چنانكه كهن دژ مببد را سه حصار و پنج دربند  محفوظ مي داشت .

در اصلي ورودي قلعه ، پس از ورود اهالي بر فراز مي شده . دري چوبي ، بزرگ  با لولايي در كف كه با گشوده شدن بر روي خندق غربي ، پلي مي شده براي گذر.درهاي قلعه مستحكم است ، خاصه درهاي دربند دوم و سوم كه پوششي از فلز بر آنهاست تا سوزاندن و خراب كردن را اگر چه ناممكن ، بلكه دشوار سازد .

با عبور از صحن نارين قلعه ،دربند سوم به ارگ حكومتي و سران گشوده مي شده . استحكامات طبيعي ، خندقهاي برج و بارو و نيز كنگره هاي باز مانده از معماري ساساني مدافعان را پناه مي داده و از شكاف ميان هلالها تيراندازي مي شده ، قلعه ها را مصون مي داشته . قلعه هايي قرنها بر پا ايستاده ، چون برهان مقاومت .

 

 

 

Fortifications of the castles

 

Castle is reason of withstand, it is proud hoisted, dignified and impenetrable. The common section of all castles is stability and any thing else except it. Foundations of the castles are constructed in a way in which they are backed on the crests, valleys and cracks to make difficult domination to the castle.

Human who experienced the nature learnt to dig a deep, long and wide hole around the castles is a way to remain secure. Depth of moat was dig around the city, village and castle. The moats which are manmade cannels are the defensive main part of all castles. Around 30 to 50 m from old Narin castle of Maybod is a moat which surrounded the castle body. In fighting days, Shamsabad Qanat water was poured into this moat in order to make difficult to reach the castle. To surround the castle by moat, fence and consequence fortifications and narrow passes and gates was because of passing days and warring about pillage, as three fences and five narrow passes were protecting Maybod old castle. In the main gate of castle entrance was opened after the residents were getting in. A big wooden gate with hinge on the floor that became a passing bridge with opening on the western moa. The doors of castles is fortified, specially the gates of second and third narrow pass that is metal coated to make difficult burning and destroying them , although it is impossible.

Paasing from Narin castle courtyard, the third narrow pass gate was opentower and also the milled edges remained from Sassanian architecture protected the defenders and they threw arrows from splits among the curves ed to governors' citadel and authorities. The natural fortifications, moat ofand immunized the castles. The castles those are stable for many centuries such as resistance reason.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.