رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

اعطای وام کم بهره به خسارت دیدگان سیل شادکام - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیرکل مدیریت بحران استان :


مدیرکل بحران استان درزمینه خسارت سیل روستای شادکام نیزافزود: 30 میلیارد تومان خسارت سیل تخمین زده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان :

هادی نسب  گفت : باهدف تیم سازی و  آماده سازی دستگاهها در هنگام بحران کارگاه آموزشی غدیر سه  25و26مردادماه ویژه مدیران دستگاه ها  در بافق برگزار می شود.

وی در زمینه بیمه  حوادث نیز افزود: اگر فرد خسارت دیده بیمه شده باشد مدیریت بحران تا 50 درصد خسارت راجبران می کند.

مدیرکل بحران استان درزمینه خسارت سیل روستای شادکام نیزافزود: 30 میلیارد تومان خسارت سیل تخمین زده شده است.

هادی نسب خاطرنشان کرد:جبران این خسارت درصورتی که افراد بیمه بوند درقالب پرداخت پول بلاعوض انجام می شدولی اکنون بدلیل اینکه افراد بیمه نبوده اند اعتبار درقالب  وام کم بهره  وبرای  جبران خسارت مسکن ، کشاورزی وراه ها  به خسارت دیدگان پرداخت میشود.