رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

آغاز ضبط برنامه "کارنامه" در شبکه یزد - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز ضبط برنامه "کارنامه" در شبکه یزد


"کارنامه" عنوان برنامه ای از معاونت سیمای مرکز یزد که گفتگویی شفاف و صمیمی با استانداران و نمایندگان یزد از سال 1357 تاکنون میباشد.

آغاز ضبط برنامه "کارنامه" در شبکه یزد

آغاز ضبط برنامه

"کارنامه" عنوان برنامه ای از معاونت سیمای مرکز یزد که گفتگویی شفاف و صمیمی با استانداران و نمایندگان یزد از سال 1357 تاکنون میباشد.