رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد

Loading the player...


اين مثل در مورد افرادي گفته مي شود كه متكي به غيراند و به خداوند توكل ندارند. در زمان قديم پادشاهي بوده به نام اكبر، اين پادشاه افراد چاپلوس و متملق را هميشه دور خودش جمع مي كرد تا از او تعريف كنند. در اطراف قصر اكبر شاه هميشه گدايان زيادي به حمد و ثناي اكبرشاه مشغول بودند. در ميان اين گداها دو گداي نابينا به نام هاي قاسم و بشير بودند. بشير به خاطر اينكه چاپلوسي كرده باشد و پادشاه به او چيزي بدهد مرتب مي گفته است:«اكبر بدهد.»‌ اما قاسم مي گفته:«‌اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد.» چون اكبر شاه افرادي را كه از او تعريف مي كردند و او را بخشنده مي خواندند دوست مي داشت، يك روز دستور داد يك مرغي بريان كنند و مقداري زر سرخ در شكم مرغ بگذارند و با مقداري برنج براي فقیر چاپلوس ببرند. این ضرب المثل  در مورد افرادي گفته مي شود كه متكي به غيراند و به خداوند توكل ندارند.

ارسال : مژگان سازنده-مشهد

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.