آموزش سواد رسانه ای ضرورت جامعه ایرانی


با توجه به این که در یک محیط رسانه ای و در یک سپهر اطلاعاتی به سر می بریم و تحت نفوذ امواج مختلف رسانه ای قرار داریم لذا دغدغه آسیب رسانی رسانه ها و آسیب پذیری خانواده ها و دنبال کردن راهی برای کاهش اثرات مخرب رسانه ها به ویژه برای مخاطبان جوان و نوجوان که بیشترین مصرف کنندگان رسانه ها هستند همواره مورد توجه بوده است.

 

سخنران: بهاره نصیری، عضو هیات علمی گروه پژوهشی مطالعات زنان

مورخ: 26 دی ماه 1391

 

 

چکیده سخنرانی

با توجه به این که در یک محیط رسانه ای و در یک سپهر اطلاعاتی به سر می بریم و تحت نفوذ امواج مختلف رسانه ای قرار داریم لذا دغدغه آسیب رسانی رسانه ها و آسیب پذیری خانواده ها و دنبال کردن راهی برای کاهش اثرات مخرب رسانه ها به ویژه برای مخاطبان جوان و نوجوان که بیشترین مصرف کنندگان رسانه ها هستند همواره مورد توجه بوده است. یکی از راه های کاهش اثرات مخرب رسانه ها، آموزش سواد رسانه ای و تقویت آن است. همچنین در عصر اطلاعات رسانه ای که هر پیامی، ارزش ها و سبک ها ی زندگی متناسب با خود را به نمایش می گذارد، خانواده ها وفرزندان آنها نیازمند سواد رسانه ای هستند تا قادر باشند سبک زندگی القا شده در هر پیام را شناسایی کنند.یکی از مهمترین راه های دستیابی به هدف فوق، در گرو توجه به سواد رسانه ای است. اما‌ اگر مخاطب امروز نتواند‌ این‌ حرکت‌ پرشتاب‌ رسانه ای و فن آوری اطلاعات را مهار کند،‌ در آینده‌ ناچار خواهد شد در مقایسه‌ با امروز با تغییرات‌ دردسرآورتری‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ کند. در چنین دنیای رسانه ای چگونه می توان از دانش رسانه ای برخوردار نبود. دانشی که به سهولت زمان و مکان را در می نوردد و خود را به مقصد زمانی و مکانی می رساند. در حالی که از سویی دیگر سواد رسانه ای می تواند یکی از ابزار های مقابله با قدرت نرم رسانه های بین المللی علیه ایران محسوب گردد

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.