رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

انتخاب استاد دانشگاه یزد به عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد،


دکتر حمیدرضا زارع عضو هیات علمی دانشگاه یزد ، در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 9۸ قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد،

 فدراسیون سرآمدان علمی ایران زیرنظر ، مدیریت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دکتر حمیدرضا زارع، استاد دانشکده شیمی دانشگاه یزد را در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۱۳۹۸ قرار داد.
دریافت پژوهانه نقدی، استفاده از گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و نیز پرداخت حق الزحمه کامل همکاری تحقیقاتی محقق پسا دکتری بخشی از جوایز درنظر گرفته شده برای منتخبان فدراسیون سرآمدان علمی ایران است.