جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

انتخاب خوب - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

انتخاب خوب

 

تهیه کننده: مسعود حکام زاده

 

"انتخاب خوب" ویژه برنامه ای با  موضوع کلی انتخاب تولید سیمای مرکز یزد برنامه ای اجتماعی است که  با رویکرد آموزشی به مدت زمان 3 دقیقه تهیه شده است. این برنامه  با حضور کارشناسان مختلف استانی َبه موضوع های روز اجتماعی مانند انتخاب شغل / انتخاب رشته تخصیلی / انتخاب محل زندگی / انتخاب همسر/انتخاب وسیله نقلیه/انتخاب دوست وصدها موضوع دیگرکه برای نسل جوان امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است می پردازد. هدف این برنامه آماده سازی مخاطب هدف برای درک بیشتر انتخاب صحیح در ابعاد مختلف زندگی و تاثیر انتخاب در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی است.ساعت اصلی پخش آن 23:20 و تکرار آن ساعت 13:45 می باشد.


 

سال تولید: 1398