جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
نمایش محتوای تولیدات ویژه

انیمیشن تیغ انداز جوان

انیمیشن تیغ انداز جوان


Loading the player...

دانلود


ما خرگوشای ناز نازی باهم دیگه میریم بازی .دست به گلها نمی زنیم . هرکی به گل دست بزنه شاپره نیشش میزنه . بلایی به سرتون بیارم که دیگه هوس بازی کردن به سرتون نزنه. تیغ انداز جوان وارد می شود . بگیرید. این مال تو . این یکی هم مال تو . حالا این هم مال شما دوتا . ا... باز دوباره تیغ انداز جوان ! درست فهمیدی به حسابت میرسم اگه راست میگی بیا بیرون . عینکت را از زمین بردار " لاکپشت ترسو . خدای من ! آخه تو کی می خوای دست از این کارهای زشتت برداری تیغ انداز جوان ؟

وای ... مطمئن باش بچه ها تو را نمی بخشن . چون اونا همه دوستهای تو هستند تیغ انداز جوان  چرا اونها رو اذیت میکنی ؟ الان حالیت می کنم . بگیر . سلام قورقوری . مثل اینکه تیرهای من به این دور وبرها نرسیده . اینم مال تو . اینم مال تو . بهتون نشون می دم . همه باید از تیغ انداز جوان بترسن . بگیر که اومد. پس تیرهام کو ؟ تیرهام چی شد ؟ خدای من وای ...

هان ... این دیگه چه حیوونیه ؟ فکر کنم جوجه تیغی باشه . اما چه جوجه تیغی زشتی ؟ نه ... این که تیغ انداز خودمونه . نگاه کنین چه شکلیه ؟ چه قیافیه خنده داری داره ! چه خبره ؟ این سور وصداها چیه ؟ تیغ انداز بیچاره دیگه تیغی نداره . تیغ انداز بیچاره دیگه دوستی نداره . معلومه دیگه ...بعد از این همه آزار و اذیت همینه دیگه !کیه ؟ کیه ؟ اومدم . چرا به این روز افتادی ؟ مادر جون .... گریه نکن پسرم . ببین مادر جون نباید دوستاشون رو اذیت کنن . دیگه حوصله ام سر رفته . کاش می شد برم بیرون بازی کنم . برو بیرون با بچه خرگوشها بازی کن مادر . اونها مسخره ام می کنن . نمی خوام . ببین این کیه داره میاد ؟ آهای حیوون عجیب  جلو نیا . تو دیگه کی هستی ؟ مگه نگفتم جلو نیا ! مثل اینکه نفهمیدی . الان حالیت می کنم . این تیغها همش مال توئه . بگیر که اومد. آهان بگیر این یکی هم مال تو . وای چقدر درد داره ؟ وای وای ... خدای من. چقدر تیغ هایی که به دوستهام میزدم درد داشت و من نمی فهمیدم . باید برم . باید برم و از دلشون در بیارم . تا آخر عمر که نمی تونم تنها بمونم . تو رو خدا من رو ببخشید . می بینم با بچه ها دوست شدی ؟ اگه اونها بخشیدنت منم تو رو می بخشم . اونها من رو بخشیدن . خوشحالم . بذار ببینم . مثل اینکه داری تیغهای تازه در می آری ....

 

Young archer

We lovely rabbits, come to play together.  We don't touch the flowers, whoever touches the flowers, and the pen feather bits our hands.  I will punish you that don't want to play anymore. The young archer comes in. Take it, it is for you. This one yours too. Now this is yours both. O'… the young archer again! That's right, you found it. I will punish you. If you right, get out. Take your glasses on the ground, a timorous turtle. My god! Finally, when you want to leave your bad works, young archer? Oh…! Surely the children won't forgive you. Because the all are your friends, young archer, why do you bother them? Now I will make you understand. Take it. Hello frog, as if my arrows didn't reach here around. This is for you. I will punish you. All must fear from young archer. Take it , is coming. So where are my arrows? What happened for my arrows? My god, Woe…., Oh! What type animal is it? I think it is porcupine, but what a ugly porcupine! No …. This is our archer. Look at him, what shape is he! What a funny face! What's the matter? What are these noises? The poor archer has not anymore arrows, he has not any friends. It is clear. Who is there? Who is there? I'm coming. Why are you in this manner, my dear? Don't cry- don't cry my son. Note, you not bother your friends. I got bored; I wish go out and play. Go out and play with baby rabbits, my mum. They laugh at me, I don't want go there. Look, who is he coming here; O' wonderful animal don't come near. Who are you? If not say don't come near, as if you not understand. Now I punish you. All of these arrows are for you. Take them. Ok take this one is yours too. Woe woe so much it is painful. Woe woe  ... my god… what were painful my arrows that I threw them toward my friends and I didn't understand. I must go, go and request them to accept my excuse. I can not remain alone until end of my life. Forgive me. I see you became friend with the children. If they forgive you, I will forgive you too. They forgave me. I am happy. Let's see, as if new arrows are growing on you.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.