رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

اگر اين گربه است، پس گوشت كو؟

Loading the player...

مردي زن فريبكار و حيله گري داشت. مرد هرچه مي خريد و به خانه مي آورد، زن آن را مي خورد يا خراب مي كرد. مرد كاري نمي توانست بكند. روزي مهمان داشتند مرد دو كيلو گوشت خريد و به خانه آورد. زن پنهاني گوشت ها را كباب كرد و با دوستان خود خورد. مهمانان آمدند. مرد به زن گفت: گوشت ها را كباب كن و براي مهمانمان بياور. زن گفت: گربه خورد، گوشتي نيست. برو دوباره بخر. مهمان فکری کرد و گفت  برو ترازو را بياور تا گربه را وزن كنم و ببينم وزنش چقدر است. گربه را كشيد، دو كيلو بود. مرد به زن گفت: خانم محترم! گوشت ها دو كيلو بود گربه هم دو كيلو است. اگر اين گربه است پس گوشت ها كو؟ اگر اين گوشت است پس گربه كجاست؟ اين مثل درباره افرادي به كار مي‌رود كه دروغ‌هاي بزرگ و باور نكردني مي‌گويند .

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.