حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۴ فروردین ۱۳۹۸

ایجاد پایتخت هنرهای جدید ایران در یزد - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد:


مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد از راه اندازی پایتخت هنرهای جدید ایران در یزد خبر داد.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد:

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد گفت : به منظور ايجاد پايتخت هنرهاي جديد ايران در يزد نشست تخصصي با حضور مسئولين و کارشناسان هنرهاي تجسمي در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد تشکيل شد .
  جواديان زاده افزود : پتانسيل هاي هنري که در يزد وجود دارد مجموع آثار هنرهاي تجسمي است که امتيازات بيشتري نسبت به ديگر استانها را دارد.
وی به اهميت شکل گيري پايتخت هنرهاي جديد در يزد خبر داد وگفت: استان یزد در این هنر مي تواند پايه گذارصحيح و زيرساخت و دورنمايي براي يزد بلکه ايران باشد.
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد گفت:  پيشينه هنر يزد مربوط به افرادی  چون استاد چيتي و ديگر اساتيد هنريی است که توانستند هنرهاي خود را خلق کنند تا يزد بعنوان پايتخت هنرهاي جديد ايران شناخته شود.
چاپ کتاب از مقالات ارسالي ،ارتباط هرچه بيشتربا جامعه هنري ،معرفي رسمي يزد بعنوان هنرهاي جديد کشور،تشکيل دبيرخانه هنرهاي جديد کشور در یزد از جمله مباحث این نشست بود