Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

این رفتار غلط را به فرزندان آموزش ندهید

این رفتار غلط را به فرزندان آموزش ندهید


دکتر فرزین زاد روانشناس:

دکتر فرزین زاد روانشناس گفت: تنبیه کردن ضررهای بسیاری برای کودک در پی دارد چراکه والدین با تنبیه کردن خشونت را به فرزندان خود می‌آموزند.
 
وی ادامه داد: والدین با انجام این رفتار غلط ناخواسته به فرزندان خود می‌آموزند زمانی که قدرت داشت می‌تواند با اعمال خشونت اتفاق پیش آمده را مطابق سلیقه خودش پیش ببرد.
 
فرزین‌ زاد با بیان اینکه کودک پرخاشگر از والدین الگوبرداری می‌نماید، افزود: آنها یاد می‌گیرند در زمان بزرگسالی برای رسیدن به خواسته‌هایشان از روش تنبیه و تحقیر کردن دیگران در رفتار‌هایشان به دنبال تائید دیگران در رفتارهایشان هستند و همچنین از موفقیت‌های‌ خود رضایت کافی ندارند، این عدم رضایت در نهایت باعث ممانت از رشد آنها خواهد شد.
 
فرزین زاد اذعان کرد: در صورتی که والدین تغییراتی را در رفتار فرزندانشان احساس کردند باید اثرات منفی و مثبت آن را برای وی توضیح بدهند به علاوه پیامد‌های حاصل از هر یک از رفتارها را برای وی شرح بدهند.