جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

آیه عشق

آهنگساز : فرید سعادتمند

خواننده علی قزلباش

مدت : 4 دقیقه

تولید واحدموسیقی مرکز یزد