« بازگشت

آیین روضه قنبر، نماد ضربت خوردن مولای متقیان

آیین روضه قنبر، نماد ضربت خوردن مولای متقیان


 

 برگزاری روضه قنبر نماد ضربت خوردن مولای متقیان است و با آداب خاصی توسط زنان برگزار می شد.

وی ادامه داد: قنبر از غلامان حضزت علی (ع) بوده که فردی در این مراسم با حالاتی شبیه درویشان لباس سفیدی بر تن می کرد و با کلاه سفید کشکولی که نماد دوستی حضرت علی بود، مراسم را اجرا می کرد.

وی تصریح کرد: در مراسم روضه قنبر، دو شخصیت دیگر نیز حضور دارند که یکی نقش حضرت زینب (س) را با لباس بلند و مشکی و شخصیت دیگر نقش ام کلثوم را بازی می کرد.

این پژوهشگر یزدی افزود: بین حاضران در این گروه، صحبت هایی در قالب شعر رد و بدل می شد و اشعار حزن آلود می خواندند و هر کدام به تناسب باید جواب بدهند.

وی عنوان کرد: البته اکنون هم این مراسم کم و بیش در یزد برگزار می شود و احترام خاصی در بین مردم دارد که برای طلب حاجت و رفع گرفتاری توسط زنان برگزار می شود.