رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

ای کریم مهربان


عنوان :ای کریم مهربان

اشعار:دیوان کوشان

دستگاه:مثننوی افشاری

خواننده : محمدرضا جعفری

مدت:4:19 دقیقه

مناسبت : سحرها و افطارها