رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

بازدید جمعی از اصحاب رسانه ای شهرستان اشکذر از صداوسیمای مرکز یزد - نمایش محتوای خبر

 

 

جمعی از خبر نگاران و کارشناسان و رابطان خبری از قسمت های مختلف صداوسیمای یزد بازدید کردند


جمعی از خبر نگاران و کارشناسان و رابطان خبری از قسمت های مختلف صداوسیمای یزد بازدید کردند

جمعی از خبر نگاران و کارشناسان و رابطان خبری از قسمت های مختلف صداوسیمای یزد بازدید کردند

بازدید جمعی از اصحاب رسانه ای شهرستان اشکذر از صداوسیمای مرکز یزد

جمعی از خبر نگاران و کارشناسان و رابطان خبری از قسمت های مختلف صداوسیمای یزد بازدید کردند