رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

بازگشت - نمایش محتوای صدا

 

 


يكي از اهداف آشکار دشمن با کشورمان، ترویج فساد و مواد مخدر در بین جوانان و اقشار پویا و علمی کشور می‌باشد و ضروری است با هوشیاری و آگاهی کامل و گسترش برنامه‌های آموزشی مهارت زندگی با این توطئه شوم استکبار برخورد کنیم . معضل اعتياد و افيون سياه كه گريبانگير بسياري از جوانان و خانواده ها شده است دستمايه برنامه بازگشت شد كه در آن در خصوص بررسي علل و عوامل اعتياد و راههاي مبارزه با آن - راههاي پيشگيري و آسيب هاي آن با حضور كارشناسان استان مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد.                 "بازگشت" عنوان برنامه اي است راديويي كه درصداي مركز يزد تهيه و توليد مي شود. اين برنامه روزهاي پنجشنبه هر هفته با ساختار كلامي پيامي - هدف اطلاعاتي آموزشي از ساعت 09:15 به مدت 45 دقيقه و با موضوع مبارزه با مواد مخدر و دخانيات از صداي مركز يزد پخش مي شود . اين برنامه با هدف افزايش خودباوري فردي و اجتماعي توليد شده است . آيتم هاي اين برنامه را مي توان اخبار اعتياد، گزارش از كمپ هاي ترك اعتياد، مسابقه و آمار كشفيات نام برد. عوامل اين برنامه عبارتند از: تهيه كننده : نسرين وافي ‌ گوينده: ‌ظهير الدين فاريابي
Loading the player...
بازگشت

يكي از اهداف آشکار دشمن با کشورمان، ترویج فساد و مواد مخدر در بین جوانان و اقشار پویا و علمی کشور می‌باشد و ضروری است با هوشیاری و آگاهی کامل و گسترش برنامه‌های آموزشی مهارت زندگی با این توطئه شوم استکبار برخورد کنیم . معضل اعتياد و افيون سياه كه گريبانگير بسياري از جوانان و خانواده ها شده است دستمايه برنامه بازگشت شد كه در آن در خصوص بررسي علل و عوامل اعتياد و راههاي مبارزه با آن - راههاي پيشگيري و آسيب هاي آن با حضور كارشناسان استان مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

"بازگشت" عنوان برنامه اي است راديويي كه درصداي مركز يزد تهيه و توليد مي شود. اين برنامه روزهاي پنجشنبه هر هفته با ساختار كلامي پيامي - هدف اطلاعاتي آموزشي از ساعت 09:15 به مدت 45 دقيقه و با موضوع مبارزه با مواد مخدر و دخانيات از صداي مركز يزد پخش مي شود . اين برنامه با هدف افزايش خودباوري فردي و اجتماعي توليد شده است .
آيتم هاي اين برنامه را مي توان اخبار اعتياد، گزارش از كمپ هاي ترك اعتياد، مسابقه و آمار كشفيات نام برد.
عوامل اين برنامه عبارتند از:
تهيه كننده : نسرين وافي ‌

گوينده: ‌ظهير الدين فاريابي