رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸
نمایش محتوای تولیدات ویژه

برج وباروی یزد

در گذشته شهر ها برای در امان ماندن از هجوم غارتگران ودشمنان مجهز به حصار یا قلعه ومشتمل بر برج وخندق ودروازه می شدند برج های متصل ومنفردکنگره وتیرکش ومرد گرد وعناصر ونشانه های حصار قدیم است .

جهت دشوار نمودن دست یابی مهاجمان به این حصار اطراف آن را خندقی عمیق حفر می کردند . بنابر کهن ترین اسناد چهار سرهنگ علاءالدوله حصاری گرداگرد شهر یزد کشیدند .وچهار دروازه به نامهای قطریان ،کوشک نو ،مهر ی جرد ،وکیا برای آن ساختند .در سده هشت قمری وبا توسعه شهر تعداد دروازه ها به هفت عدد رسید .ساختن آخرین حصار شهر یزد در دوره حکومت محمد ولی میرزا 1236قمری بود ه است که تعداد برجها نود عدد بوده وهر برج نیز بیست نگهبان داشته است .هم اکنون تنها تعداد کمی از این برجها برجای مانده است .که از آن جمله اند سید گلسرخ ؛دروازه مهریز ،لب خندق ،دروازه شاهی ،سید فتح الرضا ،شاهزاده فاضل و باغ گندم

 

 

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.