رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۸

برخورد با هرگونه تخلفات انتخاباتی - نمایش محتوای خبر

 

 

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما


مدیر کل بازرسی استان یزد با اشاره به ماده پنجاه ونه قانون انتخابات مبني بر ممنوعيت استفاده امكانات دولتي به نفع يا ضرر نامزد هاي انتخاباتي گفت: مهمترين وظيفه ما در اين موضوع پيشگيري رسيدگي وبرخورد با تخلفات احتمالي است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما

مدیر کل بازرسی  استان یزد با اشاره به ماده  پنجاه ونه  قانون انتخابات مبني بر ممنوعيت استفاده امكانات دولتي به نفع يا ضرر نامزد هاي انتخاباتي  گفت:  مهمترين وظيفه ما در اين موضوع پيشگيري   رسيدگي  وبرخورد با تخلفات احتمالي است.  
حجه الاسلام طالبي  افزود:  خوشبختانه يزد در بين استانهاي كشور در دوره هاي گذشته انتخابات كمترين تخلفات و سوء استفاده از اموال و امكانات دولتي را داشته است و اميدواريم در انتخابات پيش رو نيز اينگونه باشد.