برنامه تب و تاب با ساختار مسابقه روزهای پنج شنبه رأس ساعت 16:20 به مدت 15 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

به مناسبت هفته دادگستری مسابقه برنامه رادیویی تب و تاب با حضور کارکنان دادگستری برگزار شد:

برنده مسابقه پیامکی برنامه : مجتبی آدمی زاده

Loading the player...
عوامل تولید:

-

تاریخ تولید: 1394