برنامه تب و تاب با ساختار مسابقه روزهای پنج شنبه رأس ساعت 16:20 به مدت 15 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

 مسابقه راديويي تب و تاب با حضور چهار نفر از كاركنان اداره هاي دولتي و خصوصي تهيه و توليد مي شود . اين برنامه درهفت محور مجزا از قبيل تاريخ ، هنر ، جغرافيا ، ورزش، كامپيوتر ، علوم تجربي و معارف برحسب انتخاب هر گروه مطرح مي شود . از ديگر آيتم هاي اين برنامه يزد شناسي و دو سوال تخصصي در مورد هر اداره يا ارگان را مي توان نام برد .

 

برنده مسابقه  هفته مالیات : 

علیرضا رفیعی

آقای ایوبی

محمد علی دوست گل

Loading the player...
عوامل تولید:

تهيه كننده : نسرين وافي

دستيار برنامه : ريحانه دشتي

صدابردار: صدابرداران توليد

مجري : ناهيد فرجي

تاریخ تولید: 1394