برنامه تب و تاب با ساختار مسابقه روزهای پنج شنبه رأس ساعت 16:20 به مدت 15 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

برنامه تب و تاب با ساختار مسابقه روزهای پنج شنبه رأس ساعت 16:20 به مدت 15 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

 مسابقه راديويي تب و تاب با حضور چهار نفر از كاركنان اداره هاي دولتي و خصوصي تهيه و توليد مي شود . اين برنامه درهفت محور مجزا از قبيل تاريخ ، هنر ، جغرافيا ، ورزش، كامپيوتر ، علوم تجربي و معارف برحسب انتخاب هر گروه مطرح مي شود . از ديگر آيتم هاي اين برنامه يزد شناسي و دو سوال تخصصي در مورد هر اداره يا ارگان را مي توان نام برد .

 

برندگان مسابقه :

محبوبه صمدیانی

آرش مقیمی

زهرا فلاح

مریم پاک طینت

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
به نظر من برنامه جالبی است علیرضا شهبازی ۱۳۹۴/۰۹/۷ ۱۷:۰۱

علیرضا شهبازی
به نظر من برنامه جالبی است
0 (0 آرا)
پست شده در ۱۳۹۴/۰۹/۷ ۱۷:۰۱