جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول ودوم دیماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول ودوم دیماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته اول و دوم دیماه : خانمها : مرضیه دهقان اشکذری - محبوبه زارع پور می باشند.