رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم آبان ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم آبان ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته اول و دوم آبان ماه :  حمیده دهقان منشادی - علی محمد بابایی می باشند.