جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم آذرماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم آذرماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته اول و دوم آذرماه :  آقای علیرضا محمدی و خانم فرشته رحیمی می باشند.