جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم بهمن ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم بهمن ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته اول ودوم بهمن ماه : خانم : فائزه محمد نیا - و آقای امیر حسین سجادی می باشند.