حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۷

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم شهریور - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم شهریور

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته اول و دوم شهریور ماه آقایان: علیرضا دهقانی - حمید رضا محمدی می باشند.