حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۷ مهر ۱۳۹۷

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم مرداد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم مرداد

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته اول و دوم مرداد ماه آقایان: حمید رضا احمدی و مجتبی دهقان منشادی می باشند.