حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۷

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم مهر ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته اول و دوم مهر ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته اول و دوم مهر ماه خانم : مهدیه مبینی و آقای علیرضا دهقان بنادکی می باشند.