رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته دوم اسفند - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته دوم اسفند

ورزش تابان ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند.

برنده مسابقه پیامکی ورزش تابان درا ین هفته ، خانم زهرا علیپور  است.