رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم فروردین 95 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم فروردین 95

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درا ین هفته ، خانم فاطمه احمدی است