حمایت از کالای ایرانی | پنج‌شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۷

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم آبان ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم آبان ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته سوم و چهارم آبان ماه :  فاطمه میروکیلی و علیرضا محمدی  می باشند.