حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم آذرماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم آذرماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته سوم و چهارم آذرماه :  آقایان حسن دهقان اشکذری - علی میرجلیلی می باشند.