حمایت از کالای ایرانی | یک‌شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۷

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم بهمن ماه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم بهمن ماه

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته سوم و چهارم بهمن ماه : خانم : سمیه دهقانی اشکذری و آقای علیرضا زارع بیدکی می باشند.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ