حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۷

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم تیر - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم تیر

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته سوم و چهارم تیر ماه آقایان: علیرضا موسوی و احمد دهقان نیری می باشند.