رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم شهریور - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم شهریور

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته سوم و چهارم شهریور ماه خانمها : فهیمه ابوترابی - مرضیه میرجلیلی می باشند.