جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم مرداد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنده مسابقه پیامکی سیما هفته سوم و چهارم مرداد

با ورزش ویژه برنامه ورزشی است که هر هفته رویدادهای ورزشی استان را با حضور کارشناسان خبره  بررسی می کند .

برنده مسابقه پیامکی با ورزش درهفته سوم و چهارم مرداد ماه خانمها : فاطمه زهرا احمدی - سمانه حیدری می باشند.